Plan pracy świetlicy

WRZESIEŃ

 1. Poznajemy zasady obowiązujące w świetlicy szkolnej:
 • omówienie regulaminu świetlicy;
 • poznanie praw i obowiązków ucznia przebywającego na świetlicy szkolnej;
 • integracja zespołu świetlicowego i organizacja pracy;
 • zapoznanie najmłodszych uczniów z nowym miejscem, jakim jest świetlica szkolna.
 1. Bezpieczeństwo na drogach i ulicach:
 • zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa;
 • przypomnienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły;
 • wykonanie z tektury, plasteliny i patyczków znaków drogowych;
 • „Moja droga do szkoły” – rysunek kredkami;
 • pogadanka na temat bezpiecznej drogi pieszo lub rowerem do szkoły, właściwego przechodzenia przez jezdnię.
 1. Wspomnienia z wakacji:
 • swobodne wypowiedzi uczniów na temat „Jak spędziłem wakacje?”;
 • malowanie kredkami, farbami scenki z minionego lata;
 • rozpoznawanie dotykiem pamiątek wakacyjnych (czarodziejski worek).
 1. Sprzątanie świata:
 • rozmowa na tematy: „Dlaczego ludzie śmiecą?”, segregacja śmieci i „Jak dbać o naszą planetę?”;
 • „Ziemia naszym domem” – praca plastyczna;
 • jesienne sprzątanie terenów wokół szkoły.
 1. Nadchodzi jesień:
 • ozdabiamy naszą świetlicę – wykonanie jesiennych dekoracji;
 • obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie;
 • swobodne wypowiedzi uczniów na temat piękna polskiej jesieni, zmian zachodzących jesienią w polu, lesie, sadzie, ogrodzie;
 • wyrabianie umiejętności ubierania się zgodnie z warunkami atmosferycznymi;
 • jesienne bukiety – rysowanie, wyklejanie, wydzieranka;
 • słuchanie wierszy o jesieni;

 

 

 

 

 

 

 

 

PAŹDZIERNIK

 1. Zwierzęta wokół nas:
 • wspólna rozmowa na temat zwierząt żyjących w naszej okolicy w lasach i na polach;
 • zwierzęta, które znamy – rozwiązywanie i tworzenie zagadek, krzyżówek, rebusów;
 • rozmowa na temat zwierząt domowych oraz sprawowania nad nimi opieki. Cechy dobrego opiekuna;
 • naśladowanie ruchów zwierząt – zabawa ruchowa.
 1. Agresji mówimy STOP. Sztuka rozwiązywania konfliktów:
 • rozmowa na temat rozwiązywania konfliktów bez przemocy;
 • dlaczego warto być miłym i uprzejmym – burza mózgów;
 • uczymy się rozpoznawać różne uczucia i emocje;
 • jak poradzić sobie z własnym gniewem – propozycje dzieci;
 • przedstawianie swoich portretów w różnych nastrojach.
 1. Dzień Edukacji Narodowej:
 • „DEN – co to za święto?” – rozmowa z dziećmi,
 • wykonanie laurek i kwiatów dla nauczycieli;
 • kształtowanie nawyków grzecznościowych, wyrabianie postawy szacunku dla wychowawców i pracowników szkoły.
 1. Moja szkoła i jej patron – Jan Paweł II:
 • zapoznanie uczniów z historią patrona szkoły;
 • wzbudzenie zainteresowań dzieci środowiskiem szkoły;
 • wykonanie gazetki tematycznej.
 1. Dary jesieni – ogrodu, lasu, sadu:
 • rozwijanie wrażliwości na piękno jesiennego krajobrazu;
 • kształcenie umiejętności praktycznego wykorzystania darów jesieni (owoce, warzywa, liście);
 • zagadki o tematyce jesiennej;
 • inscenizacja wiersza Jana Brzechwy – „Na straganie”;
 • wykonanie warzyw i owoców zgodnie z treścią wiersza.

 

 

 

 

 

LISTOPAD

 1. Pamiętajmy o tych, którzy odeszli – Dzień Wszystkich Świętych i Święto Zmarłych:
 • wyjaśnienie symboliki i znaczenia tych świąt;
 • pogadanka na temat poszanowania miejsc pamięci, tradycji palenia zniczy, składania kwiatów;
 • zwrócenie uwagi na odpowiednie zachowanie się na cmentarzu.
 1. Narodowe Święto Niepodległości:
 • wyjaśnienie znaczenia Święta Niepodległości;
 • poznanie i poszanowanie symboli narodowych;
 • kształcenie poczucia przynależności narodowej.
 1. Wyścig po szóstki. Wdrażanie nawyku systematycznego odrabiania prac domowych:
 • sprawdzanie zadań domowych;
 • pomoc uczniom z trudnościami w nauce;
 • uświadomienie dzieciom roli ich własnej pracy w uzyskiwaniu dobrych wyników w nauce;
 • „Co poprawić w moim zeszycie?” – dyskusja, zwrócenie uwagi na estetykę prowadzenia zeszytów – „Mój zeszyt świadczy o mnie”.
 1. Jestem zdolny – moje mocne strony:
 • jakie mam uzdolnienia – odkrywanie swoich mocnych stron;
 • ćwiczenia w grupie rozwijające poczucie własnej wartości;
 • „Kim będę, gdy dorosnę?” – praca plastyczna.
 1. Andrzejkowe wróżby:
 • poznanie zwyczajów andrzejkowych;
 • wdrażanie do wspólnej zabawy;
 • wycinanie konturów czarnych kotów i kluczy;
 • przepowiadanie przyszłości, wróżby, lanie wosku, konkursy.

 

 

 

 

 

 

 

GRUDZIEŃ

 1. Barbórka:
 • rozmowa na temat pracy górnika i jej znaczenie dawniej i dziś;
 • opis stroju galowego górnika;
 • wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej postać górnika przy pracy – technika dowolna.
 1. Mikołajki:
 • rozmowa na temat tradycji obdarowywania się prezentami;
 • pamiętamy, aby sprawić przyjemność bliskim – sposoby przekazywania sobie upominków;
 • portret Mikołaja – praca plastyczna;
 • pisanie listu do Świętego Mikołaja z prośbą o prezenty;
 • adresowanie koperty; krótkie wypowiedzi na temat drogi listu od nadawcy do adresata;
 • nauka pakowania prezentu w ozdobny papier.
 1. Czekamy na święta – fabryka ozdób choinkowych:
 • wykonanie różnych ozdób choinkowych;
 • ozdabianie świetlicy;
 • wspólne ubieranie świetlicowej choinki.
 1. Zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia:
 • wspólna rozmowa na temat przygotowania potraw i elementów dekoracyjnych do nakrycia stołu;
 • Wigilia dawniej i dziś;
 • słuchanie, nauka i śpiewanie kolęd;
 • przypomnienie zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw zimowych;
 • wypowiedzi dzieci o tym, czego życzymy bliskim;
 • pisanie na kartce życzeń skierowanych do siebie w formie dobrego uczynku, poprawy;
 • szkolna Wigilia – śpiewanie kolęd, dzielenie się opłatkiem.
 1. Zimowa przerwa świąteczna.

 

 

 

 

 

 

STYCZEŃ

 1. Witamy Nowy Rok:
 • swobodne wypowiedzi na temat jak witaliśmy Nowy Rok;
 • doskonalenie umiejętności składania życzeń;
 • doskonalenie znajomości nazw: pór roku, miesięcy oraz dni tygodnia;
 • kalendarz na Nowy Rok – zagadki, daty, rocznice, przysłowia;
 • wykonanie śnieżynek z papieru.
 1. W zdrowym ciele zdrowych duch:
 • pogadanka na temat zdrowego odżywiania zimą;
 • głośne czytanie przepisów na sałatki i surówki;
 • wspólna rozmowa na temat wpływu pogody na ubiór i zdrowie;
 • „Zimowe sporty” – praca plastyczna z wykorzystaniem różnych technik.
 1. Dokarmianie ptaków i zwierząt zimą:
 • obserwacja otoczenia wokół szkoły, rozmowa o tym jak rośliny i zwierzęta znoszą zimę;
 • jak pomagamy ptakom podczas zimy? – rozmowa;
 • naśladujemy ptaki – gry i zabawy dramowe;
 • śpiewanie piosenek o zimie, ptakach, zwierzętach;
 • lepienie z plasteliny ulubionych zwierząt.
 1. Nasi dziadkowie:
 • wspólne czytanie opowiadania „Babcia też człowiek” I.Landau;
 • swobodne wypowiedzi uczniów na temat chwil spędzonych z babcią i dziadkiem;
 • „Portret babci i dziadka” – malowanie farbami;
 • pisanie życzeń dla babci i dziadka na przygotowanych kartkach;
 • rozmowa na temat szacunku dla osób starszych;
 • wykonanie drobnych upominków dla babci i dziadka.
 1. Bezpieczne ferie:
 • pogadanka na temat bezpieczeństwa w czasie ferii;
 • niebezpieczeństwo zabaw w pobliżu jezdni;
 • wyrabianie nawyków odpowiedniego zachowania się w sytuacji zagrożenia;
 • swobodne wypowiedzi dzieci na temat zabaw i gier zimowych.
 1. Ferie zimowe.

 

 

 

 

LUTY

 1. Zima lubi dzieci:
 • układnie rebusów i zagadek o tematyce zimowej;
 • rozmowy na temat sposobów spędzania ferii zimowych;
 • wykonanie bałwana z wykorzystaniem waty, kolorowego papieru;
 • obserwacja pogody w styczniu: temperatura, opady, długość dnia;
 • „Malujemy zimę” – praca plastyczna;
 • poznanie różnych sposobów spędzania czasu wolnego – najsłynniejsze zimowe dyscypliny sportowe.
 1. Walentynki – Święto Zakochanych:
 • pogadanka na temat koleżeństwa, przyjaźni, miłości;
 • sposób okazywania uczuć – dyskusja;
 • wykonanie kartki okolicznościowej z pozdrowieniem dla bliskiej osoby.
 1. Uzależnienia wśród dzieci młodzieży:
 • rozmowa z dziećmi na temat uzależnień;
 • pogadanka na temat szkodliwości zażywania narkotyków oraz palenia papierosów;
 • konkurs plastyczny – „Nie pal”;
 • oglądanie filmów edukacyjnych.
 1. Moja rodzina:
 • swobodne wypowiedzi uczniów na temat ich rodzin połączone z prezentacja przyniesionych zdjęć, pamiątek;
 • rozmowa na temat praw i obowiązków członków rodziny;
 • gry i zabawy dramowe – „Zgadnij, kim jestem”;
 • „Dom moich marzeń” – praca plastyczna.
 1. Nasza biblioteka.:
 • swobodne wypowiedzi dzieci na temat ulubionych książek;
 • co mogę zrobić dla szkolnej biblioteki? – rozmowa;
 • przypominamy regulamin biblioteki;
 • rozmowa na temat roli książki w życiu człowieka. – „Książka to najlepszy przyjaciel”.

 

 

 

 

 

 

MARZEC

 1. Kobiety małe i duże – Dzień Kobiet:
 • rozmowa na temat „Dlaczego obchodzimy to święto?”;
 • uświadomienie znaczenia pracy kobiet – podział obowiązków w rodzinie;
 • kto jest damą, a kto dżentelmenem – zasady dobrego zachowania względem kobiet;
 • wykonanie laurki dla pań, mam, sióstr.
 1. Powitanie wiosny:
 • swobodna rozmowa na temat zmian zachodzących w przyrodzie;
 • prawidłowe rozpoznawanie i nazywanie pierwszych kwiatów wiosennych;
 • omówienie charakterystycznych oznak wiosny, wyjaśnienie przysłowia „W marcu jak w garncu”;
 • wykonanie elementów dekoracyjnych (motyle, kwiaty, owady, ptaki);
 • wiosenny wystrój świetlicy;
 • „Dlaczego wiosną jest tak pięknie?” – swobodne wypowiedzi dzieci;
 • „Wiosenny bukiet, wiosenna łąka, wiosenny pejzaż” – praca plastyczna.
 1. Świetlica moim drugim domem:
 • swobodne wypowiedzi uczniów na temat świetlicy;
 • kształcenie umiejętności dbania o ład i porządek, poszanowania własnych i cudzych rzeczy;
 • kształcenie wrażliwości na potrzeby innych;
 • giełda pomysłów „Co zrobić, aby nasza świetlica była piękniejsza?”;
 • wyrabianie umiejętności dzielenia się z innymi.
 1. Bon ton – o dobrym wychowaniu:
 • zapoznanie z zasadami savoir- vivre;
 • kształcenie nawyków grzecznościowych;
 • wyrabianie postawy szacunku wobec ludzi starszych, chorych.
 1. Nasze zdrowie.:
 • próba zastanowienia się, refleksja: czy mam kondycję?, czy codziennie ćwiczę? czy jestem aktywny na lekcjach wf?;
 • głośne odczytanie informacji na temat roli różnych organów w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka;
 • odnajdywanie omawianych organów w swoim organizmie;
 • swobodna rozmowa o tym, co jest niezbędne aby być zdrowym i sprawnym: sport, higiena osobista, zdrowe odżywianie;
 • wykonanie plakatu – „Dbam o zdrowie” – praca zbiorowa;
 • promowanie zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku.

 

 

 

 

KWIECIEŃ

 1. Nasze hobby i zainteresowania:
 • czas wolny – jak go pożytecznie wykorzystać?;
 • formy spędzania wolnego czasu – burza mózgów;
 • jakie zainteresowania ma 5,6-latek, a jakie hobby ma 10-latek? – dyskusja
 • rysowanie: „Moje hobby” – odgadywanie zainteresowań;
 1. Kwiecień plecień, bo przeplata…:
 • pogadanka na temat ubierania zgodnego z warunkami atmosferycznymi;
 • kształcenie umiejętności obserwacji zmian pogodowych;
 • powiedzenia i przysłowia związane ze zdrowiem – wspólne wyjaśnianie znaczeń;
 • „Jak dbam o zdrowie?” – praca plastyczna.
 1. Zwyczaje wielkanocne:
 • poznajemy wielkanocne obyczaje – pogadanka;
 • wspólne układanie wielkanocnych życzeń;
 • wykonanie elementów dekoracyjnych na świetlicę, ozdobienie sali;
 • malowanie pisanek;
 • „Jak świętujemy śmigus-dyngus?” – praca plastyczna;
 • „Świąteczny zwierzyniec” – kurczaczki, zajączki, baranki – różne techniki.
 1. Wiosenna przerwa świąteczna.
 2. Dbamy o nasze środowisko naturalne –  Światowy Dzień Ziemi:
 • doskonalenie umiejętności poszukiwania informacji;
 • wyrabianie nawyków oszczędzania „zapasów Ziemi”;
 • zajęcia porządkowe (zbieranie śmieci wokół terenu szkoły);
 • „Co powodują zanieczyszczenia z naszym środowiskiem?”  – pogadanka;
 • „Jak mogę pomóc Ziemi?” – swobodne wypowiedzi uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAJ

 1. Majowe święta: Święto Pracy, Dzień Flagi, Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 maja:
 • pogadanki tematyczne;
 • nasze symbole narodowe, rozmowa na temat ich poszanowania;
 • uwrażliwienie na wartości związane z Ojczyzną.
 1. Jestem Polakiem i Europejczykiem:
 • „Podróż po Europie” – poznanie krajów UE;
 • instytucje i symbole unijne (flaga, hymn, waluta, maskotka);
 • układanie flagi UE z puzzli;
 • słuchanie i nauka hymnu UE „Oda do radości”;
 • rysowanie maskotki Unii Europejskiej;
 • gry planszowe – „Kraje Unii Europejskiej”, „Biznes po europejsku”;
 • czytanie bajek z różnych stron świata.
 1. Książka moim przyjacielem:
 • moja ulubiona bajka, baśń, wiersz – uczniowie prezentują swoje ulubione książki;
 • rozmowa na temat poszanowania książek i roli książki w życiu człowieka;
 • „Mój ulubiony bohater literacki” – praca plastyczna;
 • jak zachęcić innych do czytania książek? – burza mózgów;
 • czytanie wybranego w bibliotece opowiadania z podziałem na role;
 • wykonanie ilustracji do czytanego opowiadania;
 • opowiadamy i czytamy baśnie.
 1. Obserwujemy otaczającą nas przyrodę:
 • obserwowanie zmian jakie nastąpiły w przyrodzie.;
 • swobodne wypowiedzi na wyżej wymieniony temat.;
 • zabawa dramowa: szukanie w swoim otoczeniu przedmiotów, które mogą odtworzyć dźwięki deszczu, wiatru, błyskawicy, grzmotu…
 1. Nasze zabawy w teatr:
 • wyjaśnienie znaczenia słowa teatr;
 • wspominamy nasze przedstawienia szkolne i towarzyszące im emocje;
 • kto jest kim w teatrze? ; projektowanie obsady i scenografii do wybranego mini przedstawienia;
 •  zabawa w teatr z wykorzystaniem dramy – inscenizowanie fragmentów wybranych baśni.

 

 

 

 

 

CZERWIEC

 1. Międzynarodowy Dzień Dziecka:
 • dzieci mają prawa – omówienie podstawowych praw dziecka (Karta Praw Dziecka);
 • zapoznanie dzieci z jedynym odznaczeniem nadawanym dorosłym przez dzieci (Order Uśmiechu);
 • projektowanie własnego orderu – technika dowolna;
 • „Mój wymarzony Dzień Dziecka” – wymiana myśli na temat form spędzania Dnia Dziecka.
 1. Lato, lato …:
 • rozwiązywanie i układanie zagadek, rebusów, krzyżówek związanych z nadchodzącym latem;
 • swobodne wypowiedzi na temat lata i spędzania wolnego czasu;
 • „Lato” – praca plastyczna.
 1. Gdzie warto pojechać w czasie wakacji:
 • swobodne rozmowy z dziećmi na wyżej wymieniony temat;
 • śpiewanie wakacyjnych i letnich piosenek;
 • „Moje wymarzone wakacje” – praca plastyczna.
 1. Wakacyjne przestrogi:
 • rozmowa z dziećmi na temat bezpiecznego zachowania w czasie wakacji;
 • przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze;
 • przypominamy numery alarmowe;
 • swobodne rozmowy z dziećmi na temat „Jak bezpiecznie podróżować?”;
 • co przyniósł nam rok? – refleksje nad doświadczeniami i przeżyciami w kończącym się roku szkolnym.