«

»

Cze 11

Ogólnopolski Konkurs „BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ”

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu BEZPIECZNA SZKOŁA  BEZPIECZNY UCZEŃ, którego hasłem jest:  Prawo, Przyjaźń, Tolerancja.

Czas trwania konkursu: od 10 października 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r.

 Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają tytuły Bezpiecznej Szkoły i dyplomy honorowe.

Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki  w tym ucznia obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.

Patronat nad II Ogólnopolskim Konkursem Bezpieczna Szkoła  Bezpieczny Uczeń objęła Pani Krystyna Szumilas  Minister Edukacji Narodowej.

 

W związku z przystąpieniem naszej szkoły do konkursu w październiku podczas zajęć z wychowawcami uczniowie wszystkich klas zostali zapoznani z jego tematyką, celem, zadaniami, a następnie wykonali plakaty związane z jego hasłem przewodnim.

Koordynator projektu: p. Alicja Krajewska