«

»

Cze 07

Zadanie 4

Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. Zalecane podjęcie tematu relacji ?chłopcy-dziewczęta? ? język, kultura osobista etc. ?Czy uczniowie klną i dlaczego ??.

            Podczas zajęć z wychowawcami uczniowie dowiedzieli się, że każdy człowiek ma prawo do ochrony dóbr osobistych, swej godności i nietykalności cielesnej. Dzięki przygotowanym scenkom sytuacyjnym rozpoznawali zachowania naruszające te prawa.

Uczniowie klas starszych zostali także zapoznani z nazwami dokumentów, w których opisano prawa człowieka, dowiedzieli się także, że analizowane na zajęciach przykłady zachowań naruszających godność człowieka, nietykalność cielesną, ochronę jego dóbr osobistych podlegają określonym karom. Dzieci dzieliły się także swoimi spostrzeżeniami na ten temat. Zauważyły, że analizowane na zajęciach przykłady zachowań niewłaściwych nie są im obce.

Wychowawcy wszystkich klas poruszyli również problem używania wulgaryzmów. Uczniowie zastanawiali się, dlaczego dzieci przeklinają i jak należy z tym walczyć. Powstały piękne plakaty: ?Stop wulgaryzmom ? jestem dobrze wychowany?.

Scenki odgrywane przez uczniów

Wybrane plakaty wykonane przez uczniów