«

»

wrz 28

Zebrania z rodzicami

Terminy zebrań z rodzicami:

Punkt przedszkolny – 30.09, godz. 12:00
Oddział przedszkolny – 30.09, godz. 12:30

Kl. I – 29.09, godz. 10:45
Kl. II – 30.09, godz. 11:30
Kl. IIIa – 30.09
kl. IIIb – 30.09, godz. 12:30
Kl. IV – 30.09, godz. 12:30
Kl. V -
Kl VIa -30.09, godz. 12:30

Kl. VIb – 30.09, godz. 11:30